Storitve

Projektno vodenje

Pravilno projektno vodenje ne zagotavlja le da so cilji doseženi, ampak da je poskrbljeno za ustrezno načrtovanje in organiziranje dela. Večinoma se organizacije znajdejo v težavah, ko projekti izgubijo stabilnost, pojavi se preveč nejasnosti pri izvajanju, ter neizpolnjevanje zahtev pripelje do nedoseženih ciljev.

Svetujemo iz različnih pristopov k projektnemu vodenju:

- Tradicionalno projektno vodenje
- Ekstremno projektno vodenje
- PRINCE2
- Procesno (agilno) projektno
- Projektno vodenje - notranja pravila, vzorčna notranja pravila

Poslovna analitika in upravljanje s poslovnimi procesi

Danes se poslovni procesi ne naslanjajo več na individualni razvoj oziroma individualne projekte, temveč bolj na centralizirani procesni management s katerim se povezuje različne segmente organizacije.

Poslovna analitika in upravljanje s poslovnimi procesi je usmerjeno v nenehno izboljševanje obstoječih procesov oziroma ustvarjanje novih, ter s tem zagotavljanja nenehne optimizacije z namenom doseganja višje poslovne učinkovitosti.

Notranja pravila, vzorčna notranja pravila

Ohranite nadzor nad investicijami in razvojem z celotnim nadzorom nad poslovnimi ter zakonskimi zahtevami.

Naše svetovanje je usmerjeno v izobraževanje organizacij za doseganje poglobljenega razumevanja upravljanja s poslovnimi procesi ter s tem tesneje povezati IT z dinamičnimi in spremenljivimi poslovnimi procesi.

Posebno specializirano področje je analiza za notranja pravila in vzorčna notranja pravila.

Informacijska varnost

Danes so informacije največja vrednost organizacije, zato je ključnega pomena pri uspešnem in neprekinjenem poslovanju zagotoviti ustrezno varnost za nemoteno poslovanje.

Standardi za informacijsko varnost se področno razlikujejo, vendar je najboljši pristop še vedno v centraliziranem upravljanju pri implementaciji varnostnih mehanizmov (SVVI – Sistem vodenja varovanja informacij).

Nudimo svetovanja v sklopu celovite integracije SVVI v sklopu standarda ISO/IEC 27001, ravno tako pa tudi po posameznih operativnih kategorijah:

- Varnostne politike
- Ocena tveganj
- Analiza tveganj
- GAP analiza
- BIA Analiza
- Varnostne klasifikacije
- Notranja pravila, vzorčna notranja pravila
- ...

Razvoj programske opreme

Naše razvojne storitve zajemajo razvoj nove programske opreme oziroma razvoj dodatnih modulov pri obstoječih programskih rešitvah.

Notranja pravila, vzorčna notranja pravila

Pri svojem delu uporabljamo sodobne metodologije za razvoj programske opreme in načrtovanja informacijskih rešitev, ki zagotavljajo uspešno obvladovanje razvojnih projektov in zmanjševanje tveganj.


Notranja pravila, vzorčna notranja pravila - zajem in ehramba