Skoči na vsebino

Vzorčna notranja pravila za vzgojno izobraževalne zavode

Podjetje Virtuo d.o.o. je v sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi zavodi (VIZ) izdelalo vzorčna nortranja pravila za VIZ, ki jih je skupaj z VIZ vložilo v postopek potrjevanja pri Arhivu RS.

Vzorčna notranja pravila bodo celovita sistemska rešitev za vse VIZ, ki želijo urediti področje zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki, skladno z zahtevami 18. člena ZVDAGA.

Dostopnost