V podjetju Virtuo d.o.o. smo pripravili Vzorčna notranja pravila za vzgojno izbraževalne zavode, ki smo jih v sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi zavodi vložili v postopek potrjevanja pri Arhivu RS.
Vzorčna notranja pravila za vzgojno izbraževalne zavode
Vzorčna notranja pravila za vzgojno izbraževalne zavode

Podjetje Virtuo d.o.o. je v sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi zavodi (VIZ) izdelalo vzorčna nortranja pravila za VIZ, ki jih je skupaj z VIZ vložilo v postopek potrjevanja pri Arhivu RS.

Vzorčna notranja pravila bodo celovita sistemska rešitev za vse VIZ, ki želijo urediti področje zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki, skladno z zahtevami 18. člena ZVDAGA.

Svetovalne storitve v sklopu uvedbe vzorčnih notranjih pravil so razdeljene na dve področji:

  • izvedba analize odstopanj in
  • uvedba celotnega sistema notranjih pravil

V podjetju Virtuo d.o.o. ravno tako ponujamo storitev izdelave lastnih notranjih pravil, ki smo jih pripravili za organizacije v javnem sektorju:

 

V podjetju Virtuo d.o.o. svetovalne storitve na področju notranjih pravil izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo iz področja upravljanja dokumentarnega gradiva v digitalni obliki.