Skoči na vsebino

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov, oziroma osebni podatki in na splošno informacije so vse bolj pomemben del poslovanja vsake organizacije. Nova Splošna uredba o varstvu podatkov opredeljuje sistemski pristop k varovanju osebnih podatkov v katerm koli poslovnem okolju.

GDPR oziroma Splošna uredba za varstvo osebnih podatkov je nova uredba, namenjena izboljšanju varstva podatkov za državljane EU z namenom vzpostavitve sistema ukrepov varstva osebnih podatkov v Sloveniji in EU ter podatkov, ki jih imajo državljani EU v organizacijah, ki niso članice EU. Splošna uredba o varstvu podatkov začne neposredno veljati 25. maja 2018.

Slovenija je kot tudi ostale članice EU je potrdila, da bo upoštevala GDPR uredbo, zato je pomembno, da organizacije razumejo nov pravni okvir in so od prvega dne pripravljeni slediti temu.

varstvo osebnih podatkov

Splošna uredba o varstvu podatkov

Skladnost z GDPR zagotavlja veliko priložnost, da organizacija izboljšajo svojo prakso varovanja informacij s tehničnega, vodstvenega in pravnega vidika. Čas je, da postanete proaktivni in pregledate vse dejavnosti vaše organizacije, kjer je vključeno zbiranje, obdelava in shranjevanje osebnih podatkov.

Podjetje Virtuo d.o.o. ima ekipo izkušenih svetovalcev, ki vam lahko pomagajo pri načrtovanju in vodenju te kompleksne in težke zakonodaje.

Ena od ključnih težav s katerimi se soočajo organizacije pri razumevanju področja varstva osebnih podatkov je, da dejansko razumejo svoje odgovornosti v okviru sistema varstva osebnih podatkov ter kakšen bo vpliv GDPR uredbe na njihovo poslovanje, njihove procese in stroške skladnosti.

V okviru storitve uvedbe sistema varovanja osebnih podatkov (SVOP), Virtuo d.o.o. omogoča izvedbo storitve v dveh sklopih in sicer:

  • Izdelava analize vrzeli (odstopanja), kjer se v okviru organizacije, ki uvaja SVOP, opravi oceno trenutnega stanja glede na zahteve GDPR. Analiza vrzeli organizaciji omogoča razumevanje obsega predvidenih ukrepov in časovni okvir za vzpostavitev celotnega SVOP.
  • Izdelava formalno-dokumentacijskega okvirja za izvajanje SVOP. Za naročnika v podjetju Virtuo d.o.o. na podlagi ugotovitev analize vrzeli izdelamo celotno dokumentacijo, ki jo naročnik potrebuje za poslovanje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

 

V podjetju Virtuo d.o.o. ravno tako ponujamo storitev pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

V podjetju Virtuo d.o.o. svetovalne storitve na področju varovanja osebnih podatkov izvajamo v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Za več informacij o naših svetovalnih storitvah iz področja varstva osebnih podatkov nas lahko kontaktirate preko kontaktov, ki so zabeleženi na kontaktni strani.

 

Dostopnost