Skoči na vsebino

Notranja pravila in zakon o informacijski varnosti

V podjetju Virtuo d.o.o. smo za vse naše odjemalce, ki bodo zavezanci po zakonu o informacijski varnosti, uskladili okvir notranjih pravil glede na prihajajoči zakon.

V kolikor bo odjemalec storitev podjetja Virtuo d.o.o. zavezanec v okviru zakona o informacijski varnosti bo podjetje Virtuo d.o.o. skladno z vzdrževalnimi pogodbami zagotovilo posodobitev notranjih pravil pri odjemalcu, če bo takšna posodobitev potrebna. Posodobitev je vezana izključno na obstoječo dokumentacijo notranjih pravil.

Dostopnost