Skoči na vsebino

Kontakt

Virtuo d.o.o. bo posredovane podatke uporabil izključno za obravnavo povpraševanj po storitvah podjetja ter hranil do preklica soglasja s strani posameznika ali organizacije, ki je podatke posredoval/a. Virtuo d.o.o. bo podatke varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.

Virtuo d.o.o. podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi. Virtuo d.o.o. bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Virtuo d.o.o. ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako Virtuo d.o.o. ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov objavljenih na desni strani te spletne podstrani.

Dostopnost