Skoči na vsebino

Brezplačna delavnica za občine “Vzorčna notranja pravila v praksi in predvidene novosti”

Virtuo d.o.o. bo v sodelovanju s Skupnost občin Slovenije izvedlo brezplačno delavnico z naslovom “Vzorčna notranja pravila v praksi in predvidene novosti”, ki bo potekala v torek, 12. marca 2019,  s pričetkom ob 10. uri v Trzinu. 

Več informacij o dogodku in prijavo na dogodek lahko opravite na naslednji povezavi Skupnost občin Slovenije:

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  je za vsako posamezno občino zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Udeležbo na delavnici priporočamo vsem občinam, ki so že uvedle vzorčna notranja pravila, občinam, ki so v fazi uvedbe vzorčnih notranjih pravil predvsem pa občinam, ki še niso uvedle vzorčna notranja pravila, saj bo velik poudarek na praksi pri upravljanju in varovanju informacij in dokumentarnega gradiva kot tudi predstavitvi izkušenj, ki so nastale pri uvedbi vzorčnih notranjih pravil.

Na delavnici bomo osvežili vsebino in zahteve ter rešitve, ki so zajete v vzorčnih notranjih pravilih za občine na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter  arhivih ter predstavili novosti v prihajajočem Pravilniku o enotnih tehnoloških zahtevah.

Podrobneje bomo prestavili dobro prakso na področju upravljanja s specifičnimi vrstami dokumentarnega gradiva kot je elektronska pošta, spletno gradivo,  finančna dokumentacija, prostorski podatki, posnetki sej, uradne evidence in podatkovne zbirke, zbirke osebnih podatkov,…

Podrobno se bomo pogovorili tudi o področju varovanja informacij, ki danes še vedno predstavlja velik izziv za občine pri zagotavljanju zakonsko skladnega poslovanja. Na praktičnih primerih bo predstavljena dobra in slaba praksa pri varovanju informacij in povezava med vzorčnimi notranjimi pravili ter področjem varstva osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Dostopnost