Skoči na vsebino

Notranja pravila

Svetovanje pri izdelavi, implementaciji in nadzoru izvajanja lastnih notranjih pravil ter svetovanje pri implementaciji in nadzoru izvajanja vzorčnih notranjih pravil

Varstvo osebnih podatkov

Svetovanje in celotna ureditev področja varstva osebnih podatkov. Zagotovite si kompetentno pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Notranja pravila

Izdelava notranjih pravil skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Poslovno svetovanje

Svetovanje pri iz področja projektnega managementa, informacijske varnosti, upravljanja s poslovnimi procesi, poslovne ana

Dostopnost